Informujemy, iż firma Horyzont Agencja Reklamowa – Sławomir Popek realizuje projekt w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Celem projektu jest skorzystanie z grantu na usługi doradcze o charakterze technologicznym niezbędne do złożenia wniosku o transfer technologii.


Efektem projektu będzie dokumentacja z doradztwa technologicznego zawierająca:

1. Due diligence technologiczne,
2. Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa,
3. Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii,
4. Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji,
5. Ocena innowacyjności technologii.


Realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji produktowej – nowej usługi headhunterskiej.


Wartość projektu: 241 080,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 166 600,00 zł