Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Os Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

"Elektroniczny system wymiany dokumentów i danych wspomagający przebieg procesów realizacji zamówień produktów i usług Agencji Reklamowej Horyzont"


Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Agencja Reklamowa Horyzont zakończyła realizację projektu w ramach którego został wdrożony system klasy e-business wspomagający obustronna komunikacje pomiędzy jego systemem a systemami Partnerów, za pośrednictwem B2B, polegający na wymianie dokumentów, zapytań ofertowych, zleceń i gotowych projektów graficznych podczas przebiegu realizacji zleceń. Oprogramowanie to będzie umożliwiać zautomatyzowanie procesów tworzenia, realizacji i koordynacji usług oraz przyspieszy opiekę nad sprzedażą produktów. Najważniejszym elementem platformy jest zdalny system sprzedażny, konfigurator produktów, a integralna częścią jest obsługa logistyczna realizowanych zamówień.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO