Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Rzeszów 17.02.2014


Dot. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu Elektroniczny system wymiany dokumentów i danych wspomagający przebieg procesów realizacji zamówień produktów i usług Agencji Reklamowej Horyzont.

W związku z realizacją projektu „Elektroniczny system wymiany dokumentów i danych wspomagający przebieg procesów realizacji zamówień produktów i usług Agencji Reklamowej Horyzont” Agencja Reklamowa Horyzont zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty ceny sprzętu i oprogramowania wymienionych w punktach 1-2.

1. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego serwera.

2.Zakup sprzętu: Szafa serwerowa z wyposażeniem ( ruter, switch,fire wall )
a) Akcesoria sieciowe:
- ruter sieciowy
- switch min 10 portów
- ups min 850 V
b) System operacyjny do serwera:
- windows serwer min. 2008 R2 min. 1 CPU
- dystrybucja unix/linux min. 1 CPU
c) Sprzęt do serwera (1 szt.):
- Serwer min 8 rdzeni
- Ram min 8 GB
- min. 2 x HDD min 100 GB
- min 1 Dysk SSD min 100 GB
- obudowa typu RACK
- redundanty zasilacz

Termin dostarczenia zamówienia: 20.03.2014

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 28.02 .2014 r.:
- na adres e-mail: spopek@gmail.com
- lub na faks: (17) 785-22-25
- lub składać w siedzibie: Horyzont Agencja Reklamowa, ul. Zamkowa 2/5a, 35-032 Rzeszów

Kryteria wyboru:
Kryteria obligatoryjne: termin, zdolność do przeprowadzenia zadania, zgodność z warunkami zapytania
Kryteria oceny:
- Najniższa cena 1 punkt
- Najwyższa cena 0 punktów
- Nie punktuje się ceny pomiędzy najniższą a najwyższą

Szczegółowa specyfikacja do odebrania w siedzibie firmy Horyzont Agencja Reklamowa lub do przesłania e-mailem na prośbę Oferenta.

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie mają zastosowania przepisy odwoławcze.