Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Rzeszów 12.05.2014


Dot. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "Elektroniczny system wymiany dokumentów i danych wspomagający przebieg procesów realizacji zamówień produktów i usług Agencji Reklamowej Horyzont"

W związku z realizacją projektu "Elektroniczny system wymiany dokumentów i danych wspomagający przebieg procesów realizacji zamówień produktów i usług Agencji Reklamowej Horyzont" Horyzont Agencja Reklamowa Sławomir Popek zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej wymienione zadania:

1. Oprogramowanie - System wspomagający funkcje dla procesów wewnątrz firmy Horyzont a platformą B2B
2. Usługa instalacji i konfiguracji prototypu systemu wspomagającego funkcje dla procesów wewnątrz firmowych firmy
3. Oprogramowanie - system klasy e-business
4. Usługa instalacji i konfiguracji prototypu systemu klasy e-business
5. Usługa konfiguracja i modyfikacja systemu wspomagające go funkcje dla procesów wewnątrz firmowych firmy Horyzont a platforma B2B - opracowanie wersji finalnej
6. Usługa konfiguracja i modyfikacja systemu klasy e-business
7. System do elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI oraz podpis elektroniczny zintegrowany z platforma B2B
8. Zakup usługi dedykowane szkolenie dla użytkowników systemu z funkcjonalności i obsługi systemu B2B (10 dni) - 5 osób.

Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 28.02.2015
Czas zakończenia poszczególnych etapów zgodnie z umową.

Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki:
1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu,
2. Posiadają niezbędne doświadczenie w stworzeniu i wdrożeniu systemu B2B.
3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia.
4. Ceny powinny być wyrażone w kwotach netto.

Procedura:
1. Termin składania ofert: do 23.05.2014
2. Kryteria oceny: Oczekiwane wynagrodzenie – 100%
Informacje administracyjne:
Oferty należy składać:
1. Osobiście bądź listownie na adres:
Horyzont Agencja Reklamowa
Sławomir Popek
ul. Zamkowa 2/5a
35-032 Rzeszów

2. Mailem na adres:
biuro@ehoryzont.com

Szczegółowa specyfikacja do odebrania w siedzibie firmy Horyzont Agencja Reklamowa Sławomir Popek

Zamówienie nie jest udzielane na podstawie prawa zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu przetargowym nie mają zastosowania przepisy odwoławcze.